Quotes d'afiliació a CCOO de Catalunya

Any 2021General ordinària

14 € mensuals

42 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors a 24.000 € bruts/any.


General reduïda

12,60 € mensuals

37,80 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions entre 14.000,01 € i 24.000 € bruts/any.


Quota pensionistes i jubilats

10,35 € mensuals

31,05 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades, pensionistes o jubilades, que tinguin retribucions o prestacions superiors a 14.000 € bruts/any.


Quota especial

7,65 € mensuals

22,95 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades, incloses les persones que tinguin la quota pensionistes i jubilats, que tinguin retribucions o prestacions entre 7.000,01 € i 14.000 € bruts/any.


Superreduïda

4 € mensuals

12 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades, incloses les persones que tinguin la quota pensionistes i jubilats, que no tinguin retribucions o que tinguin retribucions o prestacions iguals o inferiors a 7.000 € bruts/any, i joves, menors de trenta anys, a la recerca de la primera ocupació. Caldrà una renovació anual del justificant d’ingressos per conservar aquesta quota.


Quota assessorament individual laboral immediat:

42 €

L’assessorament laboral individual requereix una carència de tres mesos d’afiliació en la quota general ordinària. Una vegada passats els tres mesos, podreu sol·licitar el canvi de tipus de quota a reduïda, presentant els justificants d’ingressos pertinents.


Quota formació immediata:

42 €

Per accedir a descomptes en els cursos no subvencionats de formació es requereix una carència de tres mesos d’afiliació en la quota general ordinària. Una vegada passats els tres mesos, podreu sol·licitar el canvi de tipus de quota a reduïda, presentant els justificants d’ingressos pertinents.


Quota militant

17,40 € mensuals

52,20 € trimestrals

Per a afiliats i afiliades que vulguin col·laborar reforçant econòmicament el sindicat afegint una petita aportació voluntària de 3,70 € mensuals a la quota general ordinària i de 4,90 € a la quota general reduïda.