Quotes d'afiliació a CCOO de Catalunya

Any 2019General ordinària

13 € mensuals

39 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors a 24.000 € bruts/any.


General reduïda

11,80 € mensuals

35,40 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions entre 14.000,01 € i 24.000 € bruts/any.


Quota militant

16,70 € mensuals

50,10 € trimestrals

Per a afiliats i afiliades que vulguin col·laborar reforçant econòmicament el sindicat afegint una petita aportació voluntària de 3,70 € mensuals a la quota general ordinària i de 4,90 € a la quota general reduïda.


Quota pensionistes i jubilats

10,05 € mensuals

30,15 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades, pensionistes o jubilades, que tinguin retribucions o prestacions superiors a 14.000 € bruts/any.


Quota especial

7,10 € mensuals

21,30 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades, incloses les persones que tinguin la quota pensionistes i jubilats, que tinguin retribucions o prestacions entre 7.000,01 € i 14.000 € bruts/any.


Superreduïda

3 € mensuals

9 € trimestrals

Aplicable a totes les persones afiliades, incloses les persones que tinguin la quota pensionistes i jubilats, que no tinguin retribucions o que tinguin retribucions o prestacions iguals o inferiors a 7.000 € bruts/any, i joves, menors de trenta anys, a la recerca de la primera ocupació. Caldrà una renovació anual del justificant d’ingressos per conservar aquesta quota.


Quota assessorament individual laboral immediat:

52 €

L’assessorament laboral individual requereix una carència de quatre mesos d’afiliació en la quota general ordinària. Es té el dret a un descompte del 50% en la primera visita en el servei d’assessorament jurídic. Una vegada passats els quatre mesos, podreu sol·licitar el canvi de tipus de quota a reduïda, presentant els justificants d’ingressos pertinents.


Quota formació immediata:

39 €

Per accedir a descomptes en els cursos no subvencionats de formació es requereix una carència de tres mesos d’afiliació en la quota general ordinària. Una vegada passats els tres mesos, podreu sol·licitar el canvi de tipus de quota a reduïda, presentant els justificants d’ingressos pertinents.